O nás

flag-lt
Viesoji istaiga Informacijos technologiju mokymo centras (ITMC)

ITMC je nevládní organizace s dlouholetými zkušenostmi v poskytování školení v oblasti grafického designu a tvorby webových stránek. ITMC vytváří školení o digitalizaci, vytváření ICT nástrojů, webových stránek a e-learningových platforem.

www.itmc.lt

flag-lt
Socialiniu projektu institutas (SPI)

Hlavním cílem SPI je přispívat k řešení aktuálních společenských problémů a vytvářet sociální projekty ve spolupráci se sociálními podniky, veřejnými institucemi, úřadem práce, středisky sociálních služeb apod. SPI podporuje gramotnost, kreativitu a podnikavost sociálně znevýhodněných skupin občanů.

facebook.com/socialiniuprojektuinstitutas

flag-lt
InErudico – inovace ve vzdělávání, z.s. (InErudico)

InErudico je nezisková organizace založená s posláním přinášet inovace do vzdělávání. Hlavními oblastmi činnosti jsou iniciativy na trhu práce a projekty ve spolupráci se školami. InErudico spolupracuje s odborníky a s podporou ERASMUS+ a Evropského sociálního fondu poskytuje podporu, poradenství a školení cílovým skupinám.

www.inerudico.cz