Apie mus

flag-lt
Viesoji istaiga Informacijos technologiju mokymo centras (ITMC)

ITMC yra nevyriausybinė organizacija, turinti ilgametę patirtį rengiant grafinio dizaino ir interneto svetainių kūrimo mokymo kursus. ITMC rengia mokymus apie skaitmeninimą, IRT įrankių kūrimą, interneto svetaines ir nuotolinio mokymosi platformas.

www.itmc.lt

flag-lt
Socialiniu projektu institutas (SPI)

Pagrindinis SPI tikslas – prisidėti sprendžiant aktualias socialines problemas, kurios veda į įvairius socialinius projektus, vykdomus bendradarbiaujant su socialinėmis įmonėmis, viešosiomis įstaigomis, užimtumo tarnyba, socialinių paslaugų centrais ir kt. SPI skatina socialiai pažeidžiamų žmonių grupių raštingumą, kūrybiškumą ir verslumą.

facebook.com/socialiniuprojektuinstitutas

flag-lt
InErudico – inovace ve vzdělávání, z.s. (InErudico)

„InErudico“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios misija yra diegti naujoves švietime. Pagrindinės veiklos sritys – darbo rinkos iniciatyvos ir projektai bendradarbiaujant su mokyklomis. InErudico bendradarbiauja su ekspertais ir remiama ERASMUS+ bei Europos socialinio fondo teikia paramą, konsultuoja ir moko tikslines grupes.

www.inerudico.cz